Cukrovka - Diabetes mellitus neboli Úplavice

je onemocnění charakteristické výskytem nadměrného množství cukrů v krvi (hyperglykémie). Jedná se tedy o poruchu metabolismu cukrů (sacharidů).

Vzniká v důsledku nedostatečné tvorby inzulinu.

Mezi příčiny vzniku řadíme nepravidelný způsob stravování, nevhodný výběr stravy a nezdravý způsob života.

Cukrovku rozdělujeme na dva typy:

1)      Diabetes 1. typu znamená, že vlastní imunitní systém ničí beta-buňky slinivky a slinivka není schopna produkovat inzulin. Takto postižený jedinec se stane do konce svého života závislým na aplikaci inzulinu zvenčí. Spouštěcím mechanismem k rozvoji autoimunitní reakce může být třeba i banální viróza, jež nastartuje zničující tvorbu protilátek proti vlastním buňkám.    

2)    Diabetes 2. typu vzniká v případě, že tělo má sníženou citlivost na inzulin. To znamená, že slinivka produkuje dost a někdy až nadbytek inzulinu, avšak jejich tělo na inzulin nereaguje. V této fázi nemoci se podávají tzv. perorální antidiabetika a je nutná dieta a celková změna životního stylu. Pokud se tak nestane a pokud slinivka stále produkuje nadbytek inzulinu, může časem dojít k vyčerpání schopnosti tvořit inzulin a dojde k nutnosti aplikovat inzulin zvenčí.

Rizikové faktory cukrovky

Pro diabetes 1. typu nejsou rizikové faktory zcela známy, pravděpodobně je k němu nutná určitá genetická dispozice společně s proniknutím virové infekce. Vznik diabetu 1. typu tedy nesouvisí s tělesnou konstitucí (zda je člověk štíhlý nebo obézní) ani na každodenních zvyklostech.

Zato pro diabetes 2. typu je takových faktorů hned několik. Nejčastěji se jedná o obezitu, nedostatek pohybu a nezdravý životní styl a výživu.

Dlouhodobé přejídání a nedostatek pohybu totiž vede ke snížení počtu inzulinových receptorů na povrchu buněk. Dříve byl diabetes mellitus 2. typu označován jako stařecká cukrovka, protože se vyskytoval převážně u starých lidí. V současnosti je však v důsledku našeho životního stylu rozšířen ve všech věkových kategoriích.

Diabetes 2. typu vzniká zejména u osob, které mají nadváhu, vysoký cholesterol, nedostatek pohybu, kteří kouří, pijí alkohol, žijí ve stresu.

Příznaky

Mezi nejčastější příznaky patří žízeň, časté a vydatné močení. Když se zvyšuje hladina cukru v krvi, ledviny nedovedou cukr udržet a propouštějí jej do moči. Přebytky glukózy s sebou strhávají molekuly vody. Čím vyšší hladina glykemie, tím větší množství moči. Postižený jedinec je nucen hodně pít a nápadně často chodí močit. Při neléčení dochází k odvodnění - dehydrataci.

Mezi další příznaky patří hubnutí a únava. Inzulin umožňuje vstup glukózy do buněk. Pokud se glukóza nedostane do buňky, začne trpět nedostatkem vnitřní energie a začne si chybějící energii zajišťovat rozkladem tuků.

U neléčené choroby cítíme aceton. Katabolismem tuků se uvolňuje požadovaná energie, avšak jakožto odpadní látky této reakce vznikají ketolátky (aceton), jež okyselují vnitřní prostředí těla. Tím ovlivňují průběh některých chemických reakcí v těle a také jeho látkovou výměnu.

 Může dojít až k poruchám vědomí. S rostoucí silou nemoci nám osoba svým chováním může připadat, že je opilá, zmatená. Dostavují se bolesti břicha, nechutenství, můžeme si myslet, že máte chřipku, jedná se o nespecifické příznaky. Varovným znakem je letargie, apatie, extrémní slabost, prudké dýchání (Kussmaulovo dýchání - hyperventilace), což prudce vede k acetonové kyselosti (ketoacidóze) a stavu bezvědomí - diabetickému kómatu a smrti.

Prevence cukrovky

Preventivní opatření pro diabetes 1. typu dosud neexistují.

Naopak diabetu 2. typu se člověk vyvarovat může a to tím, že odstraní ze svého života všechny rizikové faktory pro toto onemocnění. To znamená dodržování přísných pravidel v každodenním životě.

Musí se dbát na dostatek pohybových aktivit, zdravý životní styl a vyváženou stravu (s energetickou hodnotou úměrnou fyzické aktivitě).

Cukrovka tedy není důsledkem nadměrného pojídání sladkostí, jak si mnoho lidí myslí, ale jedná se o reakci organismu na přebytečnou konzumaci jakýchkoliv potravin. Sladké pokrmy si diabetik musí odpírat až po propuknutí tohoto onemocnění, a to z důvodu neschopnosti organismu vyrovnat se zpracováním nadměrného množství cukru v krvi